0
سال
سابقه شرکت
0
نفر
تعداد پرسنل
0
رتبه در بین تولید کنندگان داروهای قلبی عروقی
0
قلم
تعداد اقلام تولیدی

برای ارتباط با کارشناسان ما، ثبت عوارض دارو و ثبت شکایات دارویی می‌توانید از طریق لینک‌های زیر اقدام نمایید. هدف ما رضایت و سلامت خانواده‌های ایرانی می‌باشد. باشد تا در این مهم سربلند شویم.

برای ارتباط با کارشناسان ما، ثبت عوارض دارو و ثبت شکایات دارویی می‌توانید از طریق لینک‌های زیر اقدام نمایید. هدف ما رضایت و سلامت خانواده‌های ایرانی می‌باشد. باشد تا در این مهم سربلند شویم.