روز جهانی زنان و دختران در علم

هوای این 30 درصد مهم را بیشتر داشته باشیم؛
به بهانه 11 فوریه (22 بهمن) روز جهانی زنان و دختران در علم (IDWGS)

روزجهانی زنان و دختران درعلم

امروز؛ روزجهانی زنان و دختران درعلم است، روزی که از سال 2016 به عنوان یادمانی برای تقدیر و تحسین زنان و دختران فعال در زمینه‌های مختلف علمی و تسهیل حضور آنان در این حوزه به شمار می‌رود. اگر بخواهیم تاریخچه این روز را که امسال سومین سال برگزاری را پشت سر می‌گذارد مرور کنیم، باید به 7-6 سال پیش مراجعه کنیم، به 14 مارس 2011 که کمیسیون مقام زنان سازمان ملل، در گزارشی حضور و مشارکت زنان و دختران در تحصیلات، آموزش، علم و فناوری و همچنین ارتقاء دسترسی برابر به حقوق کامل و شایستگی در کار را برای زنان تصویب کرد.

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل

به دنبال آن در 20 دسامبر 2013، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را درباره علم، فناوری و نوآوری در توسعه تصویب نمود که در راستای آن، دستیابی به برابری جنسیتی، توانمندسازی زنان و دختران و دسترسی کامل و برابر به مشارکت در علم، فناوری و نوآوری برای زنان و دختران در هر سنی به رسمیت شناخته شد.
و نهایتا در 22 دسامبر 2015 قطعنامه‌ای برای تعیین روزی جهانی، به عنوان تصدیق نقش حیاتی زنان و دختران در جوامع علمی و فناوری در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد که به موجب آن و به منظور دستیابی به عدالت و برابری جنسیتی- به عنوان اصل پنجم اهداف برنامه توسعه پایدار سال 2030 که همواره به عنوان چشم‌اندازی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های ملی پیش‌روی جوامع مختلف بوده است – 11 فوریه به عنوان روز جهانی زنان و دختران در علم نامگذاری شد.

محققین زن در جهان

بر طبق گزارشی که یونسکو در سال 2017 منتشر کرد، تنها حدود کمتر از 30 درصد محققین در جهان را زنان شامل می‌شوند که این میزان در کشورهای مختلف نیز متفاوت است.

بزرگداشت

بزرگداشت این روز مهم امسال در 8 و 9 فوریه (19 و 20 بهمن) در مقر سازمان ملل در نیویورک و با شعار “تساوی و برابری در علم برای صلح و توسعه” برگزار گردید و بار دیگر به همه دنیا یادآوری کرد که دستیابی به جهانی امن و پایدار بدون حضور زنان امکان‌پذیر نیست.

تهیه مستند کوتاه

اما شاید اتفاق چشمگیر دیگر امسال، بزرگداشت این روز برای نخستین بار در سطح کشور، آن هم با تهیه مستندی کوتاه درباره چهار زن فعال و محقق ایرانی بود. چهار نفر از همان 30 درصد محققی که در کشور حضور دارند و با عملکرد خویش موجب اهتزاز پرچم افتخار برای ایران شده‌اند و دلچسب‌ترین فصل مشترک آنان در این مستند این بوده است که “امیدواریم زنان ایرانی باور داشته باشند که می‌توانند”.

شایان ذکر است این مستند به پیشنهاد و حمایت شرکت البرز دارو تهیه و تولید گردید که در نوع خود حرکتی بدیع و اثرگذار است.

پیام ما در خانواده البرز دارو این است:

ضمن تبریک این روز به زنان و دختران کشورمان، باید اعتراف کرد این مستند کمترین یادآوری و ادای دین برای پاسداشت زنان دانشمند و محقق ایرانی است که چه در حوزه سلامت و درمان و چه در سایر حوزه ها نظیر علوم پایه و مهندسی همواره خوش درخشیده‌اند و می‌توانند امید و الگویی برای نسل آینده دختران و زنان سرزمین‌مان باشند.

اطلاعات بیشتر: