ماموریت، چشم انداز و ارزش‌ها

null

ارزش محوری

رعایت کرامت انسانی در مناسبات و ارتباطات شغلی و رعایت عدالت و شایسته سالاری
اهتمام به دانش محوری و مشارکت جویی کارکنان
اهتمام به ایجادوبهبودمستمر”کیفیت،بهره وری،الزاماتGXPو ارزش در محصولات،فرآیندها و عملیات”
اولویت در ایمنی و سلامت کارکنان و صیانت از منابع ملی و محیط زیست در عملیات و منابع
اعمال هوشمندی و تفکر اقتصادی در تصمیم گیری ها و تدابیر اجرایی
اهتمام در چابک سازی عملیات و فرآیندهای سازمان

null

چشم انداز

 قرار گرفتن دربین سه شرکت برتر داروساز کشور و یکی از شرکتهای مطرح دارویی در خاورمیانه و تحقق باور ذی نفعان به ایجاد شرکتی متعالی و جهان تراز در صنعت داروسازی و فرآورده های مرتبط ، تا افق 1404 با نگرش چابک، هوشمند و پایدار

null

ماموریت

ارزش آفرینی برای ذی نفعان کلیدی و کمک به توسعه پایدار از طریق ارتقای سلامت عمومی با عرضه و توسعه محصولات ، فراورده ها و مواداولیه دارویی انسانی با کیفیت ، ضمن بهره گیری از سرمایه های انسانی و فناوری های دانش محور در بازارهای داخلی و خارجی