کنگره‌های تخصصی سال 1396

نوزدهمین کنگره تازه های قلب و عروق

21 الی 24 شهریور ماه
مرکز همایش های برج میلاد
پلی پیل

پنجمین کنگره سردرد

19 الی 21 مهر ماه
هتل استقلال
میگراجکت

هفدهمین کنگره گوارش و کبد

30 آبان الی 3 آذرماه
مرکز همایش های شهید بهشتی
پلی پیل