کنگره‌های تخصصی سال 1396

بیست و نهمین کنگره جامعه متخصصین داخلی در تهران مرکز همایش های رازی

21 الی 24 اردیبهشت ماه 1397
مرکز همایش های رازی تهران
پلی پیل ای و وی

بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق در تهران مرکز همایش های برج میلاد

21 الی 23 شهریور ماه 1397
مرکز همایش های برج میلاد تهران
سبد داروهای قلب و عروقی(پلی پیل ای و وی/آملوپرس/متورال)

کنفرانس علمی یک روزه سردرد در یزد سالن کنفرانس بیمارستان شهید رهنمون

24 بهمن ماه 1397
سالن کنفرانس بیمارستان رهنمون یزد
پلی پیل ای و وی