خط مشی و بیانیه مدیریت

خط مشی:

شرکت البرز دارو یكی از بزرگترین و معتبرترین تولید كنندگان گروه محصولات دارویی در اشکال مختلف جامدات، مایعات و محصولات تزریقی در کشور بوده كه ارائه محصولات متناسب با خواست مشتریان بر طبق آیین نامه های سازمان غذا، دارو و بهداشت ایران (اصول GMP) را با رویکردهای مدیریت دانش، مدیریت ریسک و پیشگیری از بروز حوادث انسانی و آلودگی محیط زیست، سرلوحه كار خود قرارداده است و در راستای برآورده سازی نیاز ذی نفعان و بهبود اثر بخشی سیستم مدیریت یکپارچه، اهداف اصلی و انتظارات متعالی خود را به شرح ذیل مد نظر دارد:

کمک به افزایش سطح سلامت جامعه و جلب رضایت مشتریان با ارتقای مستمر فعالیت های تولیدی از طریق رعایت الزامات GMP
شناسایی، ایجاد و توسعه مزیت های رقابتی در سازمان در جهت جلب رضایت کلیه ذی نفعان
توسعه، بهبود و به روزآوری فرآیندهای نوآوری و تحقق محصول در راستای کیفیت
مدیریت سرمایه های انسانی در راستای مشارکت، بهره وری، خلاقیت و نوآوری کارکنان
پیشگیری و كاهش ریسک های کیفیت، ایمنی، بهداشت شغلی، آلاینده های زیست محیطی و امنیت اطلاعات
گردآوری و رعایت آخرین بازنگری های قوانین، آئین نامه ها و استاندارد های ملی، بین المللی در زمینه های ایمنی، بهداشت شغلی، زیست محیطی و مصارف انرژی
بهبود مستمر محصول، محیط زیست، سلامت کارکنان و توسعه فرهنگ کاری، ارتقای مهارت های شغلی کارکنان و سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
توسعه، بهینه سازی و ارتقای اتوماسیون با بهره گیری از فناوری های نوین
پذیرش و پیگیری به موقع و به هنگام شکایات مشتریان و سایر ذی نفعان
کاهش هزینه ها از طریق حذف دوباره کاری ها و کاهش ضایعات

لذا به منظور دستیابی به اهداف فوق، این شركت اقدام به استقرار سیستم های مختلف مدیریت همچون سیستم مدیریت یکپارچه بــر مبنای استانداردهای ISO9001:2015 ،ISO14001:2015 ،OHSAS18001:2007 سیستم مدیریت آموزشی بر اساس استاندارد ISO10015:1999، سیستم مدیریت آزمایشگاهی بر اساس استاندارد ISO/IEC17025:2005، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ارتباطات بر اساس استاندارد ISO/IEC27001:2005 و حرکت در مسیر تعالی سازمانی براساس مدل های تعالی نموده است.

بیانیه مدیریت:

استراتژی های البرز دارو در حال حاضر شامل توسعه همکاری با شرکت های خارجی، توسعه بازارهای صادراتی، تمرکز بر افزایش فروش محصولات دارای حاشیه سود بالا، توسعه سبد محصولات بر اساس نیازهای جدید بازار، توسعه و ارتقاء الزامات GMP و نهایتا توسعه و بهبود ارتباطات درون و برون سازمانی با ذی نفعان کلیدی است.

به منظور پیاده سازی استراتژی های فوق، اقدامات اساسی در زمینه های تحقیق و توسعه، تجهیز و نوسازی خطوط تولید، رشد و توسعه نیروی انسانی، اصلاح تدوین و اجرای فرآیندها و حاکم نمودن دیدگاه سیستمی در انجام فعالیت ها و توجه ویژه به ساختار و کیفیت فعالیت های بازار سازی و فروش، کماکان و حتی بصورت حرفه ای تر در حال انجام است .

نتیجه نهایی مورد نظر ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و تضمین افزایش مستمر دارایی سهامداران است. اطمینان بخشی معقول برای پیمودن مسیر فوق هرچند کمی بلند پروازانه است ولی متکی بر دیدگاهی است که قادر است خیلی از فرصت های بالقوه را به بالفعل درآورد. دیدگاهی که خود متکی بر تغییر منش و نوع نگاه به امور است.