گواهی نامه‌ها

 • گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت طبق استاندارد ISO9001: 2015
 • گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت طبق استاندارد ISO9001: 2015
 • گواهینامه امنیت شغلی و سیستم مدیریت سلامت طبق استاندارد BS OHSAS18001:2007
 • گواهینامه مدیریت سیستم جهت آموزش طبق استاندارد ISO10015:1999
 • گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
 • الزامات عمومی جهت صلاحیت آزمایشگاه ها و کالیبراسیون ISO/IEC 17025:2005
 • فناوری اطلاعات – تکنیک های امنیتی – سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 27001:2013
 • گواهینامه استانداردهای GMP و اصول و مقررات مربوطه برای خط تولید سرنگ های از پیش پرشده(PFS)
 • گواهینامه استانداردهای GMP و اصول و مقررات مربوطه برای خط تولید جامدات خوراکی
 • پروانه اعتباربخشی آزمایشگاه ISIRI (سازمان استاندارد ملی ایران)
 • گواهی استانداردهای GMP و اصول و مقررات مربوط به خط تولیدSVP (آمپول تزریقی)
 • گواهی سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان طبق استاندارد ISO10002:2014 از موسسه TCS
 • گواهی سیستم پایش رضایت مشتری طبق استاندارد ISO10004:2010 از موسسه ACS
 • گواهی حمایت حقوق مصرف کنندگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان 1396