خبر سوم – گالری تصاویر

کارآزمایی بالینی

پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز، داروها طی فرآیندی به نام کارآزمایی بالینی روی انسان آزمایش می‌شه، کارآزمایی بالینی یکی از مهم‌ترین مراحل تولید هست، زیرا آزمایش‌ها مستقیما روی سلامتی انسان تاثیر میزاره.

کارآزمایی بالینی

پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز، داروها طی فرآیندی به نام کارآزمایی بالینی روی انسان آزمایش می‌شه، کارآزمایی بالینی یکی از مهم‌ترین مراحل تولید هست، زیرا آزمایش‌ها مستقیما روی سلامتی انسان تاثیر میزاره.

کارآزمایی بالینی

پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز، داروها طی فرآیندی به نام کارآزمایی بالینی روی انسان آزمایش می‌شه، کارآزمایی بالینی یکی از مهم‌ترین مراحل تولید هست، زیرا آزمایش‌ها مستقیما روی سلامتی انسان تاثیر میزاره.

کارآزمایی بالینی

پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز، داروها طی فرآیندی به نام کارآزمایی بالینی روی انسان آزمایش می‌شه، کارآزمایی بالینی یکی از مهم‌ترین مراحل تولید هست، زیرا آزمایش‌ها مستقیما روی سلامتی انسان تاثیر میزاره.

کارآزمایی بالینی

پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز، داروها طی فرآیندی به نام کارآزمایی بالینی روی انسان آزمایش می‌شه، کارآزمایی بالینی یکی از مهم‌ترین مراحل تولید هست، زیرا آزمایش‌ها مستقیما روی سلامتی انسان تاثیر میزاره.

کارآزمایی بالینی

پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز، داروها طی فرآیندی به نام کارآزمایی بالینی روی انسان آزمایش می‌شه، کارآزمایی بالینی یکی از مهم‌ترین مراحل تولید هست، زیرا آزمایش‌ها مستقیما روی سلامتی انسان تاثیر میزاره.

کارآزمایی بالینی

پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز، داروها طی فرآیندی به نام کارآزمایی بالینی روی انسان آزمایش می‌شه، کارآزمایی بالینی یکی از مهم‌ترین مراحل تولید هست، زیرا آزمایش‌ها مستقیما روی سلامتی انسان تاثیر میزاره.

خبر سوم

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت ویروس کرونا در ایران اظهار کرد: از دیروز تا امروز 22 فروردین ماه سال 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 1972 بیمار جدید مبتلا به کوید 19 در کشور شناسایی شد. با احتساب موارد جدید، مجموع بیماران کوید 19 در کشور به 68192 نفر رسید. ادامه مطلب

خبر دوم – ویدیو

خبر دوم

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت ویروس کرونا در ایران اظهار کرد: از دیروز تا امروز 22 فروردین ماه سال 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 1972 بیمار جدید مبتلا به کوید 19 در کشور شناسایی شد. با احتساب موارد جدید، مجموع بیماران کوید 19 در کشور به 68192 نفر رسید. ادامه مطلب

خبر اول – تصویر تکی

خبر اول

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت ویروس کرونا در ایران اظهار کرد: از دیروز تا امروز 22 فروردین ماه سال 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 1972 بیمار جدید مبتلا به کوید 19 در کشور شناسایی شد. با احتساب موارد جدید، مجموع بیماران کوید 19 در کشور به 68192 نفر رسید.