آدی ژل-اس®

مشخصات فنی

نام برند: آدی ژل – اس®

شکل دارویی: سوسپانسیون

قدرت دارویی: 225-200-25 میلی گرم / 5 میلی لیتر

نام ژنریک: آلومینیوم هیدروکساید | منیزیم هیدروکساید | سایمتیکون

بسته بندی: 240 میلی لیتر / بطری

موارد مصرف: درمان علامتی سوزش معده ناشی از ترشح اسید، سوءهاضمه ناشی از اسید و ترش كردن درمان علامتی برگشت محتویات معده به مری

EN