آدی ژل-اس®

مشخصات فنی

نام برند: آدی ژل – اس®

شکل دارویی: ساشه

قدرت دارویی: 450/400/50 میلی گرم / 10 میلی لیتر

نام ژنریک: آلومینیوم هیدروکساید | منیزیم هیدروکساید | سایمتیکون

بسته بندی: 

موارد مصرف: درمان علامتی سوزش معده ناشی از ترشح اسید، سوءهاضمه ناشی از اسید و ترش كردن درمان علامتی برگشت محتویات معده به مری

EN