آدی ژل-اس®

مشخصات فنی

نام برند: آدی ژل – اس

شکل دارویی: قرص خط دار و جویدنی

قدرت دارویی: 200/200/25 میلی گرم

نام ژنریک: آلومینیوم هیدروکساید | منیزیم هیدروکساید | سایمتیکون

بسته بندی: 100 قرص / جعبه

موارد مصرف: درمان علامتی سوزش معده ناشی از ترشح اسید، سوءهاضمه ناشی از اسید و ترش كردن درمان علامتی برگشت محتویات معده به مری

EN