آدی ژل®

مشخصات فنی

نام برند: آی ژل

شکل دارویی: سوسپانسیون

قدرت دارویی: 225/200 میلی گرم / 5 میلی لیتر

نام ژنریک: آلومینیوم هیدروکساید | منیزیم هیدروکساید

بسته بندی: 240 میلی لیتر/ بطری

موارد مصرف: درمان علامتی سوزش معده ناشی از ترشح اسید، سوءهاضمه ناشی از اسید و ترش كردن درمان علامتی برگشت محتویات معده به مری

EN