آلفن اس.آر®

مشخصات فنی

نام برند: آلفن اس.آر®

شکل دارویی: کپسول پلت

قدرت دارویی: 100 میلی گرم

نام ژنریک: دیکلوفناک سدیم (S.R)

بسته بندی: 30 کپسول / جعبه

موارد مصرف: درد و التهاب ناشی از بیماری روماتیسمی و دیگر اختلالات عضلانی-اسكلتی، دردهای بعد از جراحی و نیز نقرس حاد

EN