آمیودارون هیدروکلراید

مشخصات فنی

نام برند: 

شکل دارویی: آمپول

قدرت دارویی: 150 میلی گرم / 3 میلی لیتر

نام ژنریک: آمیودارون هیدروکلراید

بسته بندی: 10 آمپول / جعبه

موارد مصرف: تخفیف و پیشگیری از آریتمی فوق بطنی گهگیر

EN