انوکسان® 6000

مشخصات فنی

نام برند: انوکسان® 6000

شکل دارویی:  سرنگ آماده تزریق

قدرت دارویی: 6000 واحد 0.6 میلی لیتر

نام ژنریک: انوکساپارین سدیم

بسته بندی: 2 سرنگ از پیش پر شده / جعبه

موارد مصرف: ترومبوآمبولی وریدی و جلوگیری از ایجاد لخته در حین گردش خون اکستراکورپوریال و آنژین ناپایدار

EN