اورسورال® 250

مشخصات فنی

نام برند: 

شکل دارویی: کپسول

قدرت دارویی: 250 میلی گرم

نام ژنریک: اورسوداکسی کولیک اسید

بسته بندی: 50 کپسول / جعبه

موارد مصرف: حل کردن سنگ های صفراوی غنی از کلسترول در بیماران با functioning gallbladders و درمان سیروز صفراوی اولیه

EN