ترامادول هیدروکلراید

مشخصات فنی

نام برند: 

شکل دارویی: آمپول

قدرت دارویی: 50 میلی گرم / 1 میلی لیتر

نام ژنریک: ترامادول هیدروکلراید

بسته بندی: 10 آمپول / جعبه

موارد مصرف: دردهای متوسط و نسبتا شدید ( معمولاً بعد از اعمال جراحی و ارتوپدی و زنان مخصوصاً سزارین)

EN