ترامادول هیدروکلراید

مشخصات فنی

نام برند: 

شکل دارویی: قرص خط دار

قدرت دارویی: 100 میلی گرم

نام ژنریک: ترامادول هیدروکلراید

بسته بندی: 100 قرص / جعبه

موارد مصرف: دردهای متوسط و نسبتا شدید ( معمولاً بعد از اعمال جراحی و ارتوپدی و زنان مخصوصاً سزارین)

EN