دی پیریدامول®

مشخصات فنی

نام برند: 

شکل دارویی: آمپول

قدرت دارویی: 10 میلی گرم / 2 میلی لیتر

نام ژنریک: دی پیریدامول

بسته بندی: 10  آمپول/ جعبه

موارد مصرف: پیشگیری از ترومبوآمبولی و از راه وریدی تشخیصی قص پرفوزیون همراه با بیماری شریان کرونر

EN