ساشه ال-کارنیت®

مشخصات فنی

نام برند: ساشه ال-کارنیت®

شکل دارویی: ساشه

قدرت دارویی: 1000 میلی گرم / 10 میلی لیتر

نام ژنریک: ال-کارنیتین

بسته بندی: 10 ساشه / جعبه

موارد مصرف: درمان کمبود کارنیتین اولیه و مبود کارنیتین ثانویه به بیماری ها یا همودیالیز

EN