سایمتیدین هیدروکلراید

مشخصات فنی

نام برند: 

شکل دارویی: آمپول

قدرت دارویی: 200 میلی گرم / 2 میلی لیتر

نام ژنریک: سایمتیدین هیدروکلراید

بسته بندی: 10 آمپول / جعبه

موارد مصرف:  درمان كوتاه مدت زخمهای فعال دوازدهه یا زخمهای فعال و خوش خیم معده، حالات مرضی ترشح بیش از حد اسید معده برگشت محتویات معده به مری

EN