فوروزماید 40

مشخصات فنی

نام برند: 

شکل دارویی: آمپول

قدرت دارویی: 40 میلی گرم / 4 میلی لیتر

نام ژنریک: فوروزماید

بسته بندی: 10  آمپول/ جعبه

موارد مصرف: ادم و کم‌ادراری ناشی از نارسایی كلیوی و  فشار خون

EN