قلبی – عروقی

البرز دارو بزرگترین تولید کننده داروهای قلبی عروقی در ایران است، دسته داروهای قلب و عروق شامل 55 محصول می‌باشد. در ذیل محصولات مرتبط با دسته داروهای قلبی – عروقی قابل مشاهده می‌باشد.

لیست محصولات قلبی – عروقی

EN