لاکتولوز

مشخصات فنی

نام برند: 

شکل دارویی: شربت

قدرت دارویی: 10 میلی گرم / 15 میلی لیتر

نام ژنریک: لاکتولوز

بسته بندی: 240 میلی لیتر / بطری

موارد مصرف:  دفع آسان مدفوع و كاهش آمونیاك خون

EN