متوکلوپرامید

مشخصات فنی

نام برند: 

شکل دارویی: آمپول

قدرت دارویی: 10 میلی گرم / 2 میلی لیتر

نام ژنریک: متوکلوپرامید

بسته بندی: 10 آمپول / جعبه

موارد مصرف: تهوع و استفراغ ناشی از جراحی یا شیمی درمانی، برگشت محتویات معده به مری، آهسته بودن تخلیه معده، جلوگیری از پنومونی ناشی از آسپیراسیون

EN