مفنامیک اسید

مشخصات فنی

نام برند: 

شکل دارویی: کپسول

قدرت دارویی: 250 میلی گرم

نام ژنریک: مفنامیک اسید

بسته بندی: 100 کپسول / جعبه

موارد مصرف: دردهای ملایم تا متوسط و قاعدگی دردناك

EN