مگزیتون® 100

مشخصات فنی

نام برند: مگزیتون® 100

شکل دارویی: کپسول

قدرت دارویی: 100 میلی گرم

نام ژنریک: مگزیلتین

بسته بندی: 50  کپسول / جعبه

موارد مصرف:   آریتمی‌های بطنی شدید و انقباضات زود رس بطنی (PVCs)

EN