نیتروکاردین® 5mg/5ml

مشخصات فنی

نام برند: نیتروکاردین® 5mg/5ml

شکل دارویی: آمپول

قدرت دارویی: 5 میلی گرم / 5 میلی لیتر

نام ژنریک: نیتروگلیسیرین

بسته بندی: 5 آمپول / جعبه

موارد مصرف: آنژین صدری حاد و مزمن و نارسایی بطن چپ

EN