هیدروکسی زین

مشخصات فنی

نام برند: 

شکل دارویی: شربت

قدرت دارویی: 10 میلی گرم / 5 میلی لیتر

نام ژنریک: هیدروکسی زین

بسته بندی: 120 میلی لیتر / بطری

موارد مصرف: درمان اضطراب و تنش عصبی، به عنوان آرام بخش قبل از بیهوشی عمومی ، کاهش عوارض قطع مصرف مواد مخدر و الکل، کنترل خارش های آلرژِیک و کنترل تهوع و استفراغ

EN