وبینار علمی Blood pressure Guidlines

وبینار علمی Blood pressure Guidlines

با بازخوردهای خود ما را در پیشرفت و خدمت رسانی بیشتر یاری رسانید.

روز: پنج شنبه

تاریخ: 1400/10/9

ساعت: 14 الی 16

با همکاری: انجمن اترواسکلروز برگزار می‌گردد

جهت حضور در وبینار به لینک زیر مراجعه نمایید :

EN