پتاسیترال®

مشخصات فنی

نام برند: پتاسیترال®

شکل دارویی: قرص

دوز دارویی: 5 میلی اکیوالان

نام ژنریک: پتاسیم سیترات

بسته بندی: 50 ویال / جعبه

موارد مصرف: جلوگیری از ایجاد سنگ های کلیوی

EN