کتوتیفن

مشخصات فنی

نام برند: 

شکل دارویی: شربت

قدرت دارویی: 1 میلی گرم / 5 میلی لیتر

نام ژنریک: کتوتیفن

بسته بندی: 120 میلی لیتر / بطری

موارد مصرف: پیشگیری از آسم

EN