کتورولاک 15

مشخصات فنی

نام برند: 

شکل دارویی: آمپول

قدرت دارویی: 15 میلی گرم / 1 میلی لیتر

نام ژنریک: دیکلوفناک سدیم

بسته بندی: 10 آمپول / جعبه

موارد مصرف: درمان کوتاه مدت درد متوسط تا شدید

EN