کمیته انتصابات

شرکت البرز دارو داری بخش‌های مختلف مدیریتی می‌باشد. در اینجا می‌توانید با پروفایل کمیته انتصابات آشنا شده و برای ارتباط با آنها از ایمیل معرفی شده استفاده نمایید.

مهدی سلیمان جاهی

رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف هیات  مدیره

الیاس کهزادی

مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره

میثم مفتاحی

قائم مقام مدیر عامل و عضو موظف  هیت مدیره

ابوالفضل ترابی یگانه

مدیر حراست

احسان ابراهیم حبیبی

مدیر اداری

EN