کمیته حسابرسی

شرکت البرز دارو داری بخش‌های مختلف مدیریتی می‌باشد. در اینجا می‌توانید با پروفایل کمیته حسابرسی آشنا شده و برای ارتباط با آنها از ایمیل معرفی شده استفاده نمایید.

عقيل آرين نژادفيض آبادی

عضو کمیته

کاظم زارعی

عضو کمیته

حسن اسماعیلی

عضو کمیته

EN