گلی سیفر- اف®

مشخصات فنی

نام برند: گلی سیفر- اف®

شکل دارویی: کپسول

قدرت دارویی: 454/13 معادل 80 میلی گرم آهن /-1 میلی گرم

نام ژنریک: فروس گلایسین سولفات + فولیک اسید

بسته بندی: 30 کپسول / جعبه

موارد مصرف: درمان و پیشگیری آنمی فقر آهن

EN