گلی سیفر®

مشخصات فنی

نام برند: گلی سیفر®

شکل دارویی: کپسول

قدرت دارویی: 567/66 معادل100 میلی گرم آهنن

نام ژنریک: فروس گلایسین سولفات

بسته بندی: 30 کپسول / جعبه

موارد مصرف: درمان و پیشگیری آنمی فقر آهن

EN