سپتامبر 23, 2021

جلسات بیمارستانی سال 1397

جلسات برگزاری جلسات مختلف با موضوعات مختلف در بیمارستان‌های هاجر، امام خمینی، رجایی و امام علی در سال 1397 بیمارستان هاجر دی ماه شهرستان شهرکرد محصول […]
سپتامبر 23, 2021

فشارخونت رو دریاب 98

رویکرد پروژه روز جهانی فشارخون که امسال مصادف با 27 اردیبهشت (17 می) بود با رویکرد متفاوت‌تری نسبت به سال گذشته برگزار شد. فشارخونت رو دریاب […]
انگلیسی