2 مهر 1400

کمپین قهرمانان قلب

رویکرد کمپین قهرمانان قلب مصادف با 7 مهر ماه روزجهانی قلب در راستای تقدیر از کادر درمان در حوزه تخصصی قلب و عروق فشارخونت رو دریاب […]
2 مهر 1400

کنگره‌های تخصصی سال 1397

کنگره برگزاری کنگره‌های مختلف با موضوعات مختلف در مرکز هامیش‌های رازی، برج میلاد و … بیست و نهمین کنگره جامعه متخصصین داخلی در تهران 21 الی […]
EN