7 بهمن 1400

پلی پیل – ای®

استیل سالیسیلیک اسید (E.C) / آتورواستاتین / هیدروکلروتیازید / انالاپریل مالئات
7 بهمن 1400

آملوپرس®

آملودیپین بزیلات
7 بهمن 1400

تور تعالی

تور تعالی تاریخ 6 دی ماه 1400 با حضور مدیران و نمایندگان تعالی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و کلیه شرکت‌های تابعه
7 بهمن 1400

اکسدرال®

استامینوفن / کافئین / آسپرین
EN