5 دی 1400

وبینار علمی Blood pressure Guidlines

وبینار علمی Blood pressure Guidlines با بازخوردهای خود ما را در پیشرفت و خدمت رسانی بیشتر یاری رسانید. روز: پنج شنبه تاریخ: 1400/10/9 ساعت: 14 الی […]
3 مهر 1400

سمپوزیوم‌های سال 1397

سال 1397 سمپوزیوم رویکردهای تازه در کنترل و درمان بیماری های قلبی عروقی با نگاهی نو به داروی پلی پیل سمپوزیوم رویکردهای تازه در کنترل و […]
2 مهر 1400

کمپین قهرمانان قلب

رویکرد کمپین قهرمانان قلب مصادف با 7 مهر ماه روزجهانی قلب در راستای تقدیر از کادر درمان در حوزه تخصصی قلب و عروق فشارخونت رو دریاب […]
2 مهر 1400

کنگره‌های تخصصی سال 1397

کنگره برگزاری کنگره‌های مختلف با موضوعات مختلف در مرکز هامیش‌های رازی، برج میلاد و … بیست و نهمین کنگره جامعه متخصصین داخلی در تهران 21 الی […]
1 مهر 1400

جلسات بیمارستانی سال 1397

جلسات برگزاری جلسات مختلف با موضوعات مختلف در بیمارستان‌های هاجر، امام خمینی، رجایی و امام علی در سال 1397 بیمارستان هاجر دی ماه شهرستان شهرکرد محصول […]
1 مهر 1400

فشارخونت رو دریاب 98

رویکرد پروژه روز جهانی فشارخون که امسال مصادف با 27 اردیبهشت (17 می) بود با رویکرد متفاوت‌تری نسبت به سال گذشته برگزار شد. فشارخونت رو دریاب […]
EN