هیات مدیره

شرکت البرز دارو داری بخش‌های مختلف مدیریتی می‌باشد. در اینجا می‌توانید با پروفایل هیات مدیره آشنا شده و برای ارتباط با آنها از ایمیل معرفی شده استفاده نمایید.

آقای دکتر مهدی سلیمانجاهی

رئیس هیأت مدیره

آقای الیاس کهزادی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

آقای دکتر میثم مفتاحی

قائم مقام مدیر عامل و عضو هیات مدیره

آقای دکتر رضا دبستانی

نایب رییس هیات مدیره

EN