ثبت شکایت از محصول

جهت ثبت شکایت از محصول فرم زیر را تکمیل و بر روی ارسال کلیک نمایید تا در اسرع وقت برای بررسی و رفع مشکل با شما تماس گرفته شود.

مشخصات بیمار:
مشخصات داروی شرکت البرز دارو:
EN