انواع مقالات

مقالات ثبت شده شرکت البرز دارو به دو بخش مقالات داخلی و مقالات خارجی تقسیم بندی می‌شود. برای مطالعه و دانلود این مقالات می‌توانید از بخش ذیل استفاده نمایید.

2012 PP meta Dr Sepanloo

پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی با استفاده از هارموتراپی دوز ثابت در ایران: تجزیه و تحلیل متا به روز شده و برآورد مرگ و میر

2015 poly liver

پلی پیل برای پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی در جمعیت ایرانی ایرانی با تمرکز ویژه بر استئاتو هپاتیت غیر الکلی: یک کارآزمایی کنترل شده

2015 polyiran CVD

پلی پیل برای پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی (PolyIran): طراحی مطالعه و منطق یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده خوشه ای عملگرا

4- 2010 polyIran Pilot

یک آزمایش آزمایشی تصادفی تصادفی دو سو کور در مورد اثرات درمان ترکیبی دوز ثابت (“پلی پیل”) بر عوامل خطر قلبی عروقی

DDRIMALEKZADE_Polypill

ما در حمایت قوی از گنجاندن درمان ترکیبی دوز ثابت برای پیشگیری ثانویه از بیماری های قلبی عروقی در سازمان بهداشت جهانی می نویسیم

شبکه‌های اجتماعی ما

راه‌های دسترسی به مجموعه ما در شبکه‌های اجتماعی

EN