شرکت البرز دارو با صادرات محصولات با کیفیت و قابل رقابت در بازارهای جهانی نام خود را در عرصه دارو به صورت بین‌المللی نمایان کرده است.

انگلستان

Intrapharm
Vitabiotics

هندوستان

Wockhardt
Cipla

درباره گواهینامه‌ها

شرکت البرز دارو داری گواهینامه‌های مختلف بین المللی و ملی می‌باشد که به اختصار به آنها اشاره خواهد شد.

ماموریت

ارزش آفرینی برای ذی نفعان کلیدی و کمک به توسعه پایدار از طریق ارتقای سلامت عمومی با عرضه و توسعه محصولات، فراورده ها و مواداولیه دارویی انسانی با کیفیت، ضمن بهره گیری از سرمایه‌های انسانی و فناوری های دانش محور در بازارهای داخلی و خارجی.

چشم انداز

 قرار گرفتن دربین سه شرکت برتر داروساز کشور و یکی از شرکت‌های مطرح دارویی در خاورمیانه و تحقق باور ذی نفعان به ایجاد شرکتی متعالی و جهان تراز در صنعت داروسازی و فرآورده‌های مرتبط، تا افق 1404 با نگرش چابک، هوشمند و پایدار.

EN