کمیته ریسک

شرکت البرز دارو داری بخش‌های مختلف مدیریتی می‌باشد. در اینجا می‌توانید با پروفایل کمیته ریسک آشنا شده و برای ارتباط با آنها از ایمیل معرفی شده استفاده نمایید.

آقای الیاس کهزادی

مدیرعامل و عضو هیت مدیره

آقای دکتر پیروز کارگر

مدیر تضمین کیفیت – داروساز

آقای دکتر حسین اسمعیلی

مسئول فنی

آقای حسن حسینی صدیقی

مدیر آزمایشگاههای کنترل کیفیت

آقای سید امین حسینی

مدیر امور مالی

آقای مهندس آرش سیاوشی نژاد

مدیر برنامه ریزی و انبارها

آقای بهرام مقیمی الموتی

مدیر حسابرسی داخلی

آقای مهندس محمد رشوند

مدیر تعمیرات و نگهداری

EN