سال 1397

سمپوزیوم رویکردهای تازه در کنترل و درمان بیماری های قلبی عروقی با نگاهی نو به داروی پلی پیل

سمپوزیوم رویکردهای تازه در کنترل و درمان بیماری های قلبی عروقی با نگاهی نو به داروی پلی پیل

تاریخ: 12بهمن ماه

محل برگزاری: هتل بزرگ شیراز

شهرستان: شیراز

محصول: پلی پیل ای و وی

EN